TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp:
  • Xây dựng phương án, kế hoạch và cấu trúc.
  • Hỗ trợ cải thiện tình hình tài chính.