MUA BÁN DANH NGHIỆP, DỰ ÁN

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua doanh nghiệp, dự án:
  • Tìm kiếm doanh nghiệp phù hợp theo yêu cầu.
  • Tư vấn lựa chọn các nhà tư vấn chuyên môn phù hợp về vấn đề rà soát pháp lý, hoạt động kinh doanh, tài chính, công nghệ…
  • Tư vấn và hỗ trợ đàm phán, các vấn đề phát sinh sau giao dịch.
  • Tư vấn chiến lược thoái vốn đầu tư (nếu có).
Tư vấn khách hàng có nhu cầu bán cổ phần doanh nghiệp, dự án:
  • Rà soát pháp lý và thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh.
  • Tái cấu trúc và xác định giá trị doanh nghiệp (nếu có).
  • Xây dựng tài liệu cần thiết để tiếp xúc nhà đầu tư tiềm năng.
  • Tìm kiếm người mua phù hợp.
  • Tư vấn và hỗ trợ đàm phán, các kỹ thuật giao dịch, các vấn đề phát sinh sau giao dịch.