Các bài viết tại website www.1connect.vn này được phổ dụng theo bản quyền Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License. Quý vị có thể tự do đăng tải, tái đăng tải các bài viết, thông tin trên nhưng phải giữ nguyên bản, ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn (Việc sử dụng bài viết, thông tin trên website này nếu không có sự đồng ý của tác giả nội dung đó sẽ bị coi là vi phạm bản quyền. Tuyên bố bản quyền này cũng áp dụng đối với tất cả các trang trên web site :

www.1connect.vn

Bài viết hữu ích , chia sẻ ngay với bạn bè